اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمانشاه
اذان صبح
۰۵:۰۸:۲۵
طلوع افتاب
۰۶:۳۹:۰۶
اذان ظهر
۱۳:۲۰:۲۴
غروب آفتاب
۲۰:۰۱:۰۲
اذان مغرب
۲۰:۱۸:۴۲