اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمانشاه
اذان صبح
۰۵:۳۳:۳۱
طلوع افتاب
۰۷:۰۱:۱۰
اذان ظهر
۱۲:۰۸:۲۸
غروب آفتاب
۱۷:۱۴:۱۷
اذان مغرب
۱۷:۳۲:۲۹