اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمانشاه
اذان صبح
۰۵:۳۶:۵۲
طلوع افتاب
۰۷:۰۲:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۲۴:۵۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۱۶
اذان مغرب
۲۰:۰۳:۱۹