اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمانشاه
اذان صبح
۰۵:۴۵:۵۱
طلوع افتاب
۰۷:۱۵:۱۵
اذان ظهر
۱۲:۱۴:۱۱
غروب آفتاب
۱۷:۱۱:۴۷
اذان مغرب
۱۷:۳۰:۲۷