اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمانشاه
اذان صبح
۰۵:۱۵:۵۴
طلوع افتاب
۰۶:۴۶:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۲۵:۵۰
غروب آفتاب
۲۰:۰۳:۴۲
اذان مغرب
۲۰:۲۱:۱۴