اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمانشاه
اذان صبح
۰۵:۰۶:۲۲
طلوع افتاب
۰۶:۳۰:۰۵
اذان ظهر
۱۲:۰۷:۲۵
غروب آفتاب
۱۷:۴۳:۰۵
اذان مغرب
۱۸:۰۰:۰۹