اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمانشاه
اذان صبح
۰۴:۴۷:۵۶
طلوع افتاب
۰۶:۱۱:۴۰
اذان ظهر
۱۲:۱۴:۰۹
غروب آفتاب
۱۸:۱۴:۵۴
اذان مغرب
۱۸:۳۱:۴۰