اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمانشاه
اذان صبح
۰۵:۵۳:۳۲
طلوع افتاب
۰۷:۱۷:۵۰
اذان ظهر
۱۳:۲۸:۰۹
غروب آفتاب
۱۹:۳۷:۴۹
اذان مغرب
۱۹:۵۴:۴۰