اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمانشاه
اذان صبح
۰۵:۴۳:۰۸
طلوع افتاب
۰۷:۰۷:۲۵
اذان ظهر
۱۳:۱۶:۱۶
غروب آفتاب
۱۹:۲۳:۲۲
اذان مغرب
۱۹:۴۰:۱۰