انشااله کولانی در گفتگو با تابناک:
کاهش ۵۴ درصدی اطفاء حریق در عرصه منابع طبیعی کرمانشاه در سال ۹۸

انشاله کولانی در گفتگو با خبرنگار تابناک کرمانشاهگفت : منابع طبیعی متعلق به همه نسل ها است وانتظار میرود درمواقع آتش سوزی اکیپ ها و تشکل های مردمی وادارت برای اطفا ء حریق این اداره را یاری کنند .

وی افزود:برنامه ریزی ،مدیریت پیشگیری و اطفاء حریق اراضی ملی استان کرمانشاه در همه  شهرستان ها و دستور عمل های مربوط به نوسازی تجهیزات و تعمیر وسایل برای اطفاء حریق در تابستان جهت آمادگی های لازم انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه تصریح کرد:وضعیت پوشش گیاهی گونه‌های علفی و دمای بالای استان در تابستان طرحی برای جلوگیری از حریق‌های احتمالی انجام شده است.

 کولانی تاکید کرد : با توجه به وسعت استان در بحث پوشش جنگلی و گیاهی انتظار است ادارت ونهاد های دولتی شرکت ها و شهروندان دراستان تابستان همکاری لازم را با اداره منابع طبیعی شهرستان ها در بحث حفاظت وحراست از عرصه ها داشته باشند.