هادی ملکشاهی در گفتگو با تابناک:
نصب کارت خوان در مطب پزشکان اجباری شد

هادی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار تابناک گفت: طبق توافق به عمل آمده میان سازمان نظام پزشکی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دامپزشکی، استفاده از کارت خوان برای افردای که در حرفه پزشکی و دامپزشکی مشغول به فعالیت هستند الزامی است.

مدیرکل امور مالیاتی اظهار داشت: تمامی مراکز پزشکی و پیراپزشکی باید برای این منظور و ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه کارتخوان به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت مشخصات دستگاه کارتخوان خود اقدام کنند.

وی تاکید کرد: بعد از پایان ثبت نام بازرسی‌ها از این مراکز و مطب پزشکان انجام خواهد شد، ومراکزی که بعد از این موعد هنوز دستگاه کارتخوان نصب نکرده باشند، مشمول جریمه غیرقابل بخشش می‌شوند.

ملکشاهی تصریح کرد: تمامی پزشکان، دامپزشکان و افراد شاغل در حرفه داروسازی و پیرا پزشکی تا ۲۳ مرداد ۹۸ موظف به تهیه دستگاه کارتخوان و استفاده از آن هستند.