معدوم سازی ۱۵۰ کیلوگرم دل و جگر غیرمجاز در کرمانشاه

معدوم سازی ۱۵۰ کیلوگرم دل و جگر غیرمجاز در کرمانشاهبه گزارش خبرگزاری تابناک مسئول بهداشت محیط شهرستان کرمانشاه گفت:صبح امروز از خیابان نواب بازدید به عمل آمد و مقدار کیلوگرم دل و جگر غیرمجاز کشف و معدوم شد و سه واحد متخلف نیز پلمپ و پرونده آنان به دادستانی ارجاع گردید.

وی گفت: با توجه به فصل شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) به همشهریان توصیه می‌گردد از خرید هرگونه گوشت، دل، جگر و کله پاچه غیرمجاز و از دستفروشان درحاشیه‌های شهر و بعضا در روز بازار‌ها جدا خودداری نمایند.