مرتضی جمشیدی مفید در گفتگو با تابناک:
بیکاری عکاسان بامجوز در کرمانشاه

مرتضی جمشیدی مفید در گفتگو با خبرنگار تابناک گفت: بدلیل فعالیت عکاسان بدون مجوز در تالار‌های عروسی درآمدآتلیه داران با توجه به کاهش قیمت کمتر شده است؛ و‌ی خاطر نشان کرد:دربرخی تالار‌ها به اجبار در عقد قرارداد از فیلم بردار‌های بدون مجوز استفاده
می‌کنند.
رییس اتحایه عکاسان افزود: در حال حاضر ۳۷۰ آتلیه دارای مجوزهستند که ۷۰ درصددرآمدشان از طریق عکس‌های پرسنلی است؛ واین درصورتی است که ادارات ثبت احوال و پلیس بعلاوه ۱۰ مردم را برای عکس‌های پرسنلی به طرف آتلیه‌ها سوق دهند.

وی ازمسئولین خواست نظارت ویژه‌ای جهت بررسی مجوزعکاسان حاضر در ادارات وتالار‌ها نمایندشود.