محمد حسینی در گفتگو با تابناک:
پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه بسته شد

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار تابناک افزود : درخصوص موضوع پالایشگاه نفت کرمانشاه باتوجه به واگذاری که توسط سازمان خصوصی سازی انجام شده بود، این واگذاری مورد اعتراض جمعی از نمایندگان قرار گرفت و موضوع اعتراضات نیز مبنی بر نوع واگذاری با قیمت پایین تر از قیمت های سال های گذشته، اهلیت خریدار و بحث ارزيابی های قیمت کارشناسی شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه مدنظر قرار گرفته بود.

این نماینده مجلس در ادامه گفت : پس از این اعتراضات، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد و طبق آئین نامه، تحقیق و تفحص مصوب و به کمیسیون اقتصادی ارسال شد، در کمیسیون اقتصادی نیز این موضوع با حضور سازمان خصوصی سازی برسی شد و کمیته ای متشکل از تحقیق کنندگان و نمایندگان کمیسیون اقتصادی تشکیل شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود : کمیته بر اساس استفاده از نظر تعدادی از کارشناسان خبره و اعضای تحقیق و بازرسی اقدام به بررسی اسناد و مدارک واگذاری شده کردند و پس از چندماه برسی، گزارش این تحقیق آماده و به کمسیون اقتصادی ارائه شد که اکنون در اظهار نظری که کمیته درجمع بندی این گزارش ارائه کرده اند، مورد مغایرت قانونی که مبنی بر ابطال واگذاری یا اینکه تغییری در قیمت واگذاری صورت گیرد اعلام نشد اما این اعلام نظر هنوز به صحن علنی مجلس ارائه نشده است ولی نظر قطعی است، البته ایرادات جزئی در روند واگذاری بوده است که این ایرادات بر میگردد به هیئت واگذاری و هیت واگذاری نیز متشکل از وزیر دارایی ، وزیر دادگستری، وزیر نفت، تعدادی از نمایندگان مجلس و سازمان خصوصی سازی است که براساس قانون، سیاست های کلی اصل ۴۴ و مجری واگذاری با سازمان خصوصی سازی است.

دکتر حسینی در پایان افزود : روند واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه توسط سازمان بازرسی کل کشور مورد بازرسی قرار گرفت و براساس گزارش سازمان بازرسی ایرادی اعلام نگردید و حکمی نیز در این خصوص صادر گردید.

به گزارش خبرگزاری تابناک، پیش از این محمود شکری نماینده تالش و عضو هیئت تحقیق و تفحص نیز درخصوص نتیجه تحقیق و تفحص از پالایشگاه نفت کرمانشاه در گفتگو با رسانه ها، از عدم ایرادات قانونی در نحوه واگذاری خبر داده بود که با این تفاصیل پرونده تحقیق و تفحص واگذاری این پالایشگاه به بخش خصوصی پایان یافت.