اقدام آمریکا از روی عجز در برابر قدرت سپاه است/ ملت ایران پشت "سپاهشان" ایستاده‌اند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،ابراهیم اللهی تبار، با اشاره به اقدام اخیر دولت آمریکا در خصوص قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی، ضمن محکوم کردن این اقدام، گفت: آمریکا با این اقدام از سر عجز، نهایت عداوت خود را با ملت ایران نشان داد.

اللهی تبار با تاکید بر اینکه سپاه ریشه در بدنه ملت ایران دارد و از بطن ملت برخاسته، تاکید کرد: سپاه در راستای حفاظت و حراست از منافع کشور ایجاد شده و تمام رفتار و حرکات نیروهای آن در راستای دفاع از انقلاب و مردم ایران بوده است.

وی تصریح کرد: این اقدام ابلهانه رییس جمهور آمریکا در قبال سپاهِ مردمی، موجب وحدت بیش از پیش ملت ایران و انسجام ملی در برابر این اقدام شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: در حال حاضر شاهد هستیم تمام جریانات سیاسی کشور علی رغم اختلافاتی که نسبت به مسائل مختلف دارند، در خصوص این موضوع وحدت و انسجام کامل داشته و این حرکت نابخردانه را محکوم کرده اند.

وی تاکید کرد: قطعا آمریکا نتیجه خوبی از این اقدام خود نخواهد دید و دولت و ملت ایران پاسخ مناسبی به این کار دولت آمریکا خواهند داد.

اللهی تبار قدرت سپاه در منطقه را عامل این اقدام آمریکا عنوان کرد و افزود: آمریکا به دنبال این است که سایه خود را بر منطقه بیشتر کند و در همین راستا با هر جریان قدرتمندی که بخواهد سد راه این موضوع شود برخورد می کند و به شکلی سعی در کنار زدن آن دارد، این درحالی است که تاریخ گواهی می دهد که همواره تحت هر شرایطی در نهایت صحنه گردان اصلی منطقه جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: سپاه امروز هم در حوزه سرزمینی و هم در حوزه فراسرزمینی کمک حال و یاور محرومان است و قطعا همه ملت ایران پشت سپاهشان خواهند ایستاد.