پلمب ۵ مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز در کرمانشاه

به گزارش تابناک به نقل از مهر،علی شمشیری اظهار داشت: کمپ‌های ترک اعتیاد در قالب مواد ۱۵ و ۱۶ دسته بندی شده اند که پذیرش در مراکز ماده ۱۵ اختیاری و به صورت خود معرف و نگهداری معتادین در آن مستلزم پرداخت هزینه هایی است.

وی افزود: کمپ‌های ترک اعتیاد ماده ۱۶ برای معتادین متجاهر و کارتن خواب در نظر گرفته شده که در ملا عام تظاهر به مصرف مواد مخدر می کنند و سرپناه و درآمدی برای درمان و ترک ندارند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه در پاسخ به تکمیل بودن ظرفیت برخی کمپهای ترک اعتیاد افزود: تنها معتادین متجاهر در کمپ های دولتی پذیرش می شوند و پذیرش غیر این افراد امکان پذیر نیست بنابراین معتادین خودمعرف باید در مراکز ماده ۱۶ با پرداخت هزینه ترک اعتیاد مورد درمان قرار گیرند.

وی بیان کرد: پذیرش افراد غیرمتجاهر در کمپهای ترک اعتیاد پیامدهایی چون احتمال ابتلا به برخی بیماری ها را در آنان افزایش می دهد بنابراین نباید تنها پرداخت یا عدم پرداخت هزینه مبنا قرار گیرد.

شمشیری از وجود ۲۰ مرکز ماده ۱۵ و و دو مرکز ماده ۱۶ در سطح استان کرمانشاه خبر داد و افزود: یکی از مراکز ماده ۱۶ زیر مجموعه بهزیستی و دیگری تحت نظر شهرداری است.

وی تصریح کرد: میانگین پذیرش معتادین در هر کمپ ۲۵ تا ۳۰ نفر است با این حال در کمپهای ماده ۱۵ ممکن است طی یک ماه بیش از چند مددجو متقاضی ترک اعتیاد مراجعه نکنند.

به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، از ابتدای سال پنج مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز در سطح استان کرمانشاه پلمب و به مراکز قضایی معرفی شد، افراد بی بضاعت نگهداری شده در این کمپها نیز به مراکز ماده ۱۶ و مابقی به مراکز ماده ۱۵ ارجاع داده شدند.

وی افزود: به منظور ساماندهی معتادین بهبود یافته به طور جدی پیگیر راه اندازی مرکز اشتغال و صیانت از معتادین بهبود یافته هستیم.