رستگار یوسفی در گفتگو با تابناک:
بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی ، ارتباط مستقیم با پدیده شوم اعتیاد و مصرف مواد مخدر دارد

 رستگاریوسفی در گفتگو با خبرنگار تابناک افزود:اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش تقاضای مصرف مواد مخدر است و این مهم جز با اقدامات فرهنگی میسر نمی شود.

وی خاطر نشان کرد:نهادهایی همچون آموزش و پرورش به دلیل ارتباط مستمر با خانواده ها و جوانان می تواند در آگاه سازی آینده سازان ایران اسلامی از خطرات ابتلا به مواد مخدر نقش به سزایی داشته و آنهارا نسبت به این خطر که همواره در کمین آنان نشسته مصون کنند.

 فرماندار شهرستان جوانرود اظهار داشت:نظارت جدی اداره اماکن و اصناف بر آرایشگاههای زنانه و سالن های پرورش اندام ، آموزش به خانواده ها از طریق دستگاههای اجرایی ، بهره گیری از ظرفیت علما وروحانیون ، سازمان های مردم نهاد، توسعه ورزش های همگانی، پرکردن اوقات فراعت جوانان ونوجوانان و کنترل ونظارت بربازارچه از مصوبات شورای فرعی هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان است که امیدواریم با جدیت تمام پیگیری و رسیدگی شود.