محمود بشیری در گفتگو با تابناک:
چاه‌های غیرمجاز در شهرستان سنقر و کلیایی مسدود شدند

محمود بشیری در گفتگو باخبرنگار تابناک افزود: این سه حلقه چاه که به صورت غیرمجاز در روستای آسیاب جوب ونجف آباد حفر شده بود.

مدیر امور منابع آب شهرستان سنقر وکلیایی اظهار داشت:پس از شناسایی ودریافت حکم قضایی پرشد واز استفاده بی رویه ۱۱۸ هزار متر مکعب آب در سال (ازمنابع زیرزمینی) جلوگیری بعمل آمده است.