آرزو مهرابی در گفتگو با تابناک:
معاون آموزشی و پژوهشی جبهه نجات کرمانشاه ( حمایت از کودک) گفت: کودکان کار به چند دسته تفکیک می شوند، کودکان کار،کودکان متکدی و کودکان خیابانی در که در قانون حمایت از کودکان کار سازمان ملل آمده است که کار کردن کودکان کمتر از پانزده سال ممنوع است و درجمهوری اسلامی ایران کارکردن افراد بالای 15 سال مشکلی نیست برای تامین معاش کارکنند در صورتیکه ادامه تحصیل داده و بی سرپرست یا بد سرپرست بودن آنان مشخص شود.
کد خبر: ۴۲۰۱۲۳
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۷ 07 May 2017
آرزو مهرابی امروز در گفتگو با خبرنگار تابناک از کرمانشاه ، اظهار داشت:اما چگونه در یک جامعه کودک کارو خیابانی راباید از هم تفکیک کنیم، کودک خیابانی بدون اصل و نسب و فاقد تعلقات خانوادگی است و معمولا تحصیلات ابتدایی نداشته یا حتی بنا به شرایطی که دارد ادامه تحصیل نمی دهد، آنان بنا به شرایط بد اقتصادی و بد فرهنگی و با توجه به بافت فرهنگی بدی که دارند منجر به این می شود که در بیرون شروع به کار کنند.

وی با بیان اینکه کودک کار معولا تعلق خانوادگی دارد، و حتی ممکن است مدرسه برود که به علت شرایط بد اقتصادی، طلاق یا اعتیاد والدین مجبور به کار شود، افزود:  جزو اساسنامه ی سازمان ملل است که کودکان  کمتر از پانزده سال نباید در خیابان  کار کنند و کار کردن آنان ممنوع است.

معاون آموزشی و پژوهشی جبهه نجات کرمانشاه گفت: اما کودک خیابانی معمولا بی سرپرست است، و کودک کار بدسرپرست است که در ردیف بچه ی طلاق، پدر ومادر معتاد و.. تقسیم بندی می شود، کودک خیابانی بیشتر بی سرپرست بوده و کسی به عنوان صاحب کار یا از اقوام شان کفالت آنان  را برعهده می گیرد،که بزهکاری در بین کودکان خیابانی بیشتر از کودکان کاراست، که کودک کار برای تامین معاش خانواده شروع به کار می کندو بیشتر در منطقه ی حاشیه نشین * جعفر آباد* فعالیت دارند.

آرزو مهرابی گفت: کودکان خیابانی و بد سرپرست  بیشتر در مناطق حاشیه نشین ؛ آقاجان، حکمت آباد، ده پهن ، شهیاد، جاده قدیم زندگی می کنندو بافت زندگی و فرهنگی آنان به گونه ای است که برای تامین لحظه ای نیاز خود دست به هر کاری  می زنندو هیچ تعصبات مذهبی، قومی، فرهنگی، اقتصادی در بین آنان وجود ندارد و هیچ قید و بندی در خانواده و شخصیت آنان وجود ندارد، که معم‌ولا به تکدی گری، دزدی،‌ جیب بری، و.. روی می آورند، اما کودکان کار بیشتر سر چهار راهها مشغول دستفروشی هستند.

این روانشناس و فعال اجتماعی گفت: هیچ ارگانی هنوز آمار دقیقی از کودکان کار را اعلام نکرده است، و متولی جمع آوری کودکان کار و خیابانی در سراسر کشور ، سازمان بهزیستی است که شهرداری، نیروی انتظامی، کمیته امداد و فرمانداری در این زمینه بابهزیستی همکاری دارندکه شهرداری کودکان متکدی و کارتن خواب را جمع آوری و از این طریق هنگامی که پرونده سازی آنان تمام شد ، پرونده ی آنان را به سازمان بهزیستی می فرستد، که دو مرکز کودکان خیابانی در *  مسکن *و مرکز بحران  اورژانس اجتماعی در * رودکی* در این زمینه فعالیت دارند، که  از این طریق می توانند با سازمان های مردم نهاد( NGo ) تبادل نظر کنند.

او گفت: مابراساس اساسنامه ی جبهه نجات کرمانشاه وظیفه داریم ظرف یک تا دوسال مرکزی برای کودکان کار، دختران فراری، و پسرانی که دارای مشکل هستند، ایجاد و نگه داری کرده و آنان را پرورش فکری و جسمی دهیم، که آمار دقیق کودکان کارو خیابانی  ارایه داده نمی شود اما براساس مصاحبه های علنی با کودکان خیابانی که داشته ایم و طبق ارزیابی سر یع و پاسخ به رفتارهای پر خطر ( سازمان بهزیستی کل کشور ) در ۶ استان که این طرح برگزار می شود.

او‌در ادامه گفت:  پاتوق ومحل زندگی  ۲۰۰ نفر از آنان و حتی چهار راههای را که کار می کنند شناسایی کرده ایم، که سازمان بهزیستی آمار دقیق از کودکان کار را به سازمان های مردم نهاد نمی دهد، و ما نیز نمی توانیم آمار دقیق را ارایه دهیم ولی حدودا این آمار در سطح استان به ۲۰۰ نفر می رسد.

این پژوهشگر و فعال اجتماعی اجتماعی خاطر نشان کرد: شرایط بد  اقتصادی و فقر خانواده ها دلیل روی آوردن کودکان به کار است که این میزان در سال های قبل با توجه به تورمی که در کشور حاکم بوده کاهش نیافته است، که سالیانه هر چقدر تورم بالا رفته بر زندگی این افراد تاثیر گذاشته و حتی شرایط اقتصادی عامه ی مردم که دارای شغل دولتی هستند نیز سختر شده و اگر این شرایط را با وضعیت زندگیشان مقایسه کنیم این کودکان به دلیل فقر اقتصادی خانواده  تن به کار می دهند.
د
کتر مهرابی افزود: علاوه بر کودکان نامبرده، کودکان کولی نیز معضل دیگری   هستندکه از دیگر استان ها به کرمانشاه آمده و چون زاده ی این کار هستند درس نمی خوانندو  تن به کار داده و حتی تن به عمل تن فروشی داده و کودکانی با سن خیلی کم سر چهارراهها ودر  خیابان ها برای این کارمشتری جمع می کنندکه ما آمار آنان را در سطح کرمانشاه داریم و نمی توانیم آمار دقیق از هر محله ای که چقدر کودک تن فروش از آن بیرون میآید یا اینکه در بین کودکان کار چقدر این عمل اتفاق می افتد یانه و یااینکه خرده فروش ها در بین کودکان کار وجود دارند را ارایه دهیم.

اما شرایط بد اقتصادی، موجب می شود آنان تن به کاربیرون یا عمل تن فروشی دهند، و از بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و.. بر ایشان معضل شده که مشکلات سرسام آوری برای آنان پیش می آید. 

وی با اشاره به اینکه اکثر کودکان کار یا خیابانی تا سن هجده سالگی شناسنامه ندارند، افزود: ما نمی توانیم بگوییم که همه ی کودکان خیابانی و کار دارای شناسنامه یا کارت ملی نباشند، که برحسب نظر سنجی که در محله های حاشیه نشین داشته ایم ، و از هر محله حاشیه نشین چهار یا پنج کودک بنا به شرایط نامعلومی که دارند بدون شناسنامه و هویت هستند و با نام مستعار زندگی می کنند و آیا کودکی که بد سرپرست بوده وبه مدرسه یا درمانگاهی نمی رود نیازی به شناسنامه یا کارت ملی ندارد.و مثل یک روح و بی هویت در سطح شهر زندگی می کند.

معاون آموزشی و پژوهشی جبهه نجات کرمانشاه با اشاره به آماری که بهزیستی کل کشور در استان کرمانشاه از ما خواسته، این است که ما از ۶۵ نفراز کودکان در  پاتوق هایشان  آزمایش *HIV * گرفتیم، افزود: نتیجه ی آزمایش ۴۵ نفر از آنان منفی بود،علت این بود  و در محله  ی آقاجان که تن فروشی خیلی بیشتر است به تعداد هر رابطه به افراد وسایل پیشگیری و برای اینکه تزریق مشترک کمتر اتفاق بیفتد سرنگ های استریل و تمیز به معتادان دادیم.

وی گفت: آمار اعتیاد در کودکان خیلی کمتر است ، فعلا براساس نظر سنجی اعتیادکودکان خیلی علنی نیست، و براساس نظر سنجی کودکان از ده سالگی حداقل یک باراز مشروبات الکلی استفاده کرده اندکه سیگارکشیدن در بین آنان از سن ۹ سالگی رواج دارد و کشیدن قلیان را از سن پنج سالگی را تجربه کرده اند.و مصرف مواد محرک و افیونی از قبیل تریاک، شیره، شیشه، حشیش، هرو ئین در بین کودکان کمتر اما از سن ۱۷ تا ۲۰ سالگی هر فردی یک تا سه بار آن را امتحان کرده و کودک کاردر معرض آسیب های اجتماعی، اعتیاد ، جسمی و روحی  مخصوصا ابتلا به ایدز به دلیل روابط جنسی و نامشروع است .

مهرابی خاطر نشان کرد: اعتیاد اکنون خانواده های مرفه را نیز در سطح شهر در گیر خود کرده است و فقط متوجه اقشار ضعیف یا متوسط نبوده که مخصوصا در بین دختران دانشجو رواج یافته و معمولا از موادی استفاده می کنند که بو نداشته باشد تا دیگران متوجه نشوند، و اقدام به خودکشی بیشتراز عمل آن بوده و اینکه برای تهدید دیگران ، اقدام به خودکشی می کنند اما منجر به مرگ نمی شود و حتی کسانی که به ما مراجعه می کنند قصد درمان و معالجه ندارندبلکه به دنبال دارویی هستند که بتوانند مواد خالص از آن برای مصرف تهیه کنند
گفتگو ازحدیث جمشیدی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار